+48 600 386 800slawek.matczak@gmail.com
Szkolenia
Warsztaty
Wykłady
Zamów

Sztuka mówienia – dykcja i emisja głosu

SZTUKA MÓWIENIA – DYKCJA I EMISJA GŁOSU.
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I DLA GRUP.

Zajęcia dedykowane tym, którzy pracują swoim głosem – prowadzą prezentacje lub wykłady.

Kurs ma przygotować do wystąpień publicznych, zdefiniować i usunąć podstawowe wady dykcyjne, poprawić nośność głosu oraz poznać swój aparat mowy czyli aparat oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny.

To nie tylko zajęcia dykcji, ale także wzmocnienie poczucia własnej wartości i poznanie swoich ukrytych możliwości.

 

 

CEL:

 • poprawienie dykcji i ekspresji mowy.
 • poznanie zasad prawidłowego dysponowania głosem, artykulacji, tempa i rytmu wypowiedzi.
 • opanowanie podstawowych umiejętności kontroli emocji, oddechu i mowy podczas wystąpień publicznych.
 • przygotowanie się do publicznych wystąpień przed kamerą i mikrofonem.
 • udoskonalenie umiejętności komunikowania się oraz wzmacniania kontaktu ze słuchaczami.
 • nauka sposobów konstrukcji swobodnej wypowiedzi podczas prezentacji ,expose’, komentarza, relacji, itp. od „setki” do panelu – poznanie różnych rodzajów wystąpień.
 • nauczyć się jak przekonać słuchaczy i jak być wiarygodnym podczas wystąpienia.

TEMATY REALIZOWANE DLA GRUPY UCZESTNIKÓW: 

 • Wprowadzenie do tematyki dykcji i ekspresji mowy.
 • Rady radiowców – praca z mikrofonem.
 • Ćwiczenia budowy krótkiej wypowiedzi – doświadczenie dziennikarskie.
 • Poznanie techniki oddychania podczas występu publicznego.
 • Nauka stawiania kropek i grania pauzą.
 • Akcentowanie słów i znajdowanie kluczowego słowa w zdaniu.
 • Ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, rezonacyjne.
 • Rozgrzewka dykcyjna stosowana przez aktorów.

WARSZTATY DLA GRUP: Uczestnicy poznają różne ćwiczenia usprawniające cały aparat mowy, będą mieli możliwość wystąpienia przed kamerą oraz pracy z mikrofonem. 

FORMUŁA ZAJĘĆ: Prowadzący podzieli się swoimi doświadczeniami i pokaże jak należy oddychać, mówić i… milczeć podczas występu publicznego.

WARSZTATY INDYWIDUALNE to przede wszystkim ćwiczenia przygotowujące do konkretnych form pracy głosem, przed konkretnymi wyzwaniami – według ćwiczeń realizowanych m.in. w PWST w Warszawie, podczas 6 lat pracy w Teatrze Polskim w Warszawie oraz podczas zajęć z Katarzyną Zachwatowicz i Janiną Godlewską-Bogucką. 

TRENING INDYWIDUALNY:

 • rozgrzewka dykcyjna i rozluźnienie aparatu mowy.
 • ćwiczenia artykulacyjne – układanie języka, rozluźnianie żuchwy, oddech.
 • głośne czytanie, umiejętność stawiania kropek, akcentów, zawieszania głosu, czytania frazami.
 • wywiad przed kamera i mikrofonem- analiza nagrania.
 • przygotowanie do przemówienia lub innego typu wystąpienia publicznego.
 • zalecenia do dalszej indywidualnej pracy.